"Veel mechanismen spelen zich af op een schaal, die per locatie en tijdstip kan verschillen." (Maarten van Ham, hoogleraar Urban Renewal TU Delft, 2013)

static streamer
icoon

Interactief platform

Meer informatie

Vierkantstatistiek.nl is een interactief platform voor het maken, tonen en delen van ruimtelijke statistieken. Fijnmazige ruimtelijke patronen brengt u snel in kaart, zonder inbreuk op de privacy van individuen.

icoon

Grid Viewer

Voorbeeld gemeente Rotterdam

Een op maat gemaakte etalage voor het tonen en delen van vierkantstatistieken van uw eigen organisatie die geschikt zijn voor openbare publicatie.

icoon

Grid Studio

Meer informatie / inloggen

Een afgeschermde werkomgeving waarin u eenvoudig vierkantstatistieken maakt, conform de specificaties van het CBS. Download shapefiles voor nadere ruimtelijke analyses.

icoon

CBS

Bekijk CBS-publicatie

Vierkantstatistieken worden al sinds enige tijd door het CBS gepubliceerd. Daarbij wordt Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 bij 100 of 500 bij 500 meter. Aan elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens toegevoegd.

icoon

(Big) data

Voorbeeld "belevingsgegevens"

Onze producten zijn interessant voor organisaties die data beheren. Zowel "harde" data uit registratie-systemen, als zachtere "belevingsgegevens" uit social media of een enqûete kunnen waardevolle ruimtelijke patronen opleveren.

icoon

Nieuws

Download de app

De app "Rotterdam Onderzoek" van ABF Research bevat een verwijzing naar Grid Viewer van de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam.

icoon

Methodiek

Verantwoording methodiek

Klik op onderstaande knop om de verantwoording over de gebruikte methodiek te lezen. Dit document bevat een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methoden.

icoon

Kosten

Contact

Voor onze producten Grid Studio en Grid Viewer rekenen we eenmalige kosten voor de inrichting en daarna een licentieprijs per jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.